RSS

ATSILIEPIMŲ KNYGA

ATSILIEPIMAI APIE J.GRUODŽIO MUZIEJŲ

1994 m.

Džiugu, kad Juozo Gruodžio namai gyvi, kad čia stengiamasi išlaikyti Stasės ir Juozo Gruodžių dvasią. Dėkingi už tai visiems, kurie truo rūpinasi.

12.20 d., Algis Kubiliūnas, P. Bingelis


J. Gruodžio tėviškė, J. Gruodžio namai Kaune, J. Gruodžio konservatorija,tai ta gija, tos ištakos, kurios turi puoselėti maestro atminimą amžiams.

12.20 d., J. Gruodžio konservatorijos direktorius V. Pliskus


Su giliu dėkingumu ir pagarba visiems taip gražiai ir rūpestingai puoselėjantiems šviesų J. Gruodžio ir S. Gruodienės atminimą.

12.20 d., Kazimiera Galaunienė


1995 m.

Dėkojame už kompozitoriaus J. Gruodžio kūrybinio palikimo išsaugojimą, jo puoselėjimą.

03.05 d., D. Vilčinskienė


Gyvuokite gražiai. Sėkmės Muziejų dienos proga.

03.05 d., A. Ruseckaitė, J. Plavičienė


Su dėkingumu ir pagarba.

03.05 d., Čiurlionio dailės muziejaus direktorius O. Daugelis


Kad širdis pasiektų širdį, gražią dainą sudainuosim. Ją išgirdę jūs paplosit ir plačiai nusišypsosit. Ačiū.

05.21 d., Giedrė Kaukaitė


Ačiū jums puikios nuostabios lakštingalos. Ačiū talentingajam Mindaugui ir šiems puikiems namams. Jei žemėje būtų vien laimės žiedai, prašytume visus jums nuskinti. Vien laimę ir džiaugsmą dalinkite žmonėms, tuomet tikrai būsite laimingi.

06.05 d., Vytauto Didžiojo karo muziejaus muziejininkai.


Esame sužavėtos pasislėpusiu už medžių nameliu, kuriame gyveno didieji menininkai. Akį patraukė kūriniai, nuotraukos ir saviįtaigos kortelės. Unikalu! Dėkui už suteiktą galimybę pabuvoti čia.

06.14 d., T. Toker ir S. Grigaliūnienė


1998 m.

Labai džiaugiuosi dar kartą įžengusi į šiuos mielus namus ir jaudinuosi, nes pažįstu kiekvieną kampelį čia. Juk kažkada ateidavau pas mielus gimines – Stasę ir Juozą Gruodžius. Prieš karą – kiekvieną vasarą atsiveždavo mus čia pasisvečiuoti, mane su sesute Laimute ir Tėveliu. Teta Stasė tokia miela šeimininkė, o dėdė Juozas – visad geros nuotaikos, patrauklaus būdo, sugebėdavo bendrauti ir su mažu ir su dideliu.

Kaip gera, kad J. Naujalio muzikos mokytoja suorganizavo koncertėlį ir mokiniams atsivėrė kompozitoriaus sklindanti ir dabar nuoširdi atmosfera.

Ačiū Jums visiems, koncerto dalyviai, ačiū Jums – koncerto organizatoriai.

Pasirinkta linija teisinga: reikia visiems į muziką kopiantiems suprasti tą atmosferą, kuri išugdė didžius mūsų tautos muzikus – menininkus.

03.25 d., Tetos Stasės giminaitė – Danutė Jankevičiūtė-Gvildienė


Aš lankausi čia iš Amerikos. Kompozitorius J. Gruodis buvo mano Krikšto Teėvas. Vaikystėje čia daug sykų lankiausi. Labai įdomu buvo pamatyti šį muziejų.

08.15 d., Julija Janonienė


Labai malonu pamatyti autentiškus tetos Gruodienės ir kompozitoriaus namus, tik labai gaila, kad nebėra to nepaprasto tiltelio, kuris man mažai darė didžiausią įspūdį.

08.15 d., Danutė


Malonūs prisiminimai aplankius J. Gruodžio muziejų. Daug artimų giminių nuotraukose.

08.16 d., Bronė Gylienė


Šis muziejus grąžina mus į tolimas vaikystės dienas (teta Stasė – dar ir mano svočia), leidžia prisiminti šiuos nuostabius žmones, tapusius muzikinės kultūros sinonimais. Norėtusi, kad muziejus ir toliau būtų prižiūrimas ir išlaikomas.

08.16 d., doc. Dr. K. Mažeika, Vilnius


Džiaugiamės, turėję galimybę atlydėti į šį muziejų įžymius anglų muzikologus Sranley ir Julie Sadie ir dar kartą prisiminti mūsų muzikos istoriją, kuri neatskiriama nuo Juozo Gruodžio ir jo veiklos.

09.17 d., A. Tauragis


1999 m.

Džiugu, kad šiais kompiuterių ir technikos laikais yra išlikusi vieta, menanti kompozitorių J. Gruodį, kur jaučiama meno dvasia. Dėkojame žmonėms, kurie rūpinasi šiuo palikimu.

09.08 d., Kauno J. Gruodžio konservatorijos III kurso chorvedžiai


2000 m.

Malonus ir nepakartojamas jausmas svečiuotis namuose brangių mūsų tautai žmonių. Dėkojame, kad namai prižiūrimi ir tvarkomi. Linkime namui-muziejui daug gyvybės, daug garsų, daug malonių išgyvenimų. Laikykimės!

05 02 d., Anykščių muziejus


2001 m.

Nepaprastai malonu buvo apsilankyti šiame muziejuje, klausytis puikaus jaunųjų talentų koncerto, kurie , pasirodo čia, kompozitoriaus Juozo Gruodžio name, vyksta nuolat!

Linkiu šiems puikiems namams toliau gyvuoti, puoselėjant ir ugdant jaunimą.

06.05 d., Pagarbiai, Vidmantas Bartulis


2002 m.

Čia buvo Jonas. Jaučiu geras bangas. Ačiū tau Gruodi!

04.06 d., M. K.Čiurlionio menų mokykla


2004 m.

Dėkui muziejui už galimybę mažiesiems muzikantams paragauti koncertavimo malonumo. Džiaugiuosi ir tikiu,kad mažam koncertui šis stebuklų namelis suteikė žavią dvasią, o mažieji smuikininkai sugrąžino namui gyvybę.

02.20 d., Kauno lėlių teatro aktorius ir režisierius Andrius Žiurauskas


J. Gruodžio muzika puiki! Puikus šventinis renginys. Ačiū.

12.20 d., skulptorius A. Šlapikas


2007 m.

Tai puiki proga jaunimui ne tik padainuoti šiuose puikiuose kompozitoriaus namuose, bet ir pajausti šių namų dvasią, kuri tvyro aplinkui. Juk taip svarbu pažinti, mylėti ir puoselėti lietuvišką profesionaliąją muziką.

03.09 d., choro “Cantate Domino” vadovas R. Daugėla


Po daugelio metų apsilankiau šiame name su kuriuo sieja daug brangių prisiminimų. Dažnai čia viešėjau rašydama diplomonį darbą apie J. Gruodį, darėme televizijos laidas, labai artimai bendravau su “teta Stase” Gruodiene. Džiaugiuosi, kad nors daug kas pasikeitė, bet namas stovi ir yra prižiūrimas.

04.27 d., muzikologė O. Narbutienė


Thank you for a wonderful exposition, warmth, hospitality and beautiful atmosphere. This is a living museum.

08.16 d., Silvija Monton, Western Australia


Džiaugiuosi, kad galėjau šiuose namuose prasmingai praleisti laiką. Čia prasmingai paminėta Pasaulinė muzikos diena. Jaunieji Kauno talentai įprasmino didžiųjų Lietuvos ir užsienio muzikų paliktus darbus. Sėkmės muziejaus darbuotojams – daug nuostabios muzikos ir lankytojų.

10.01 d., Sigitas Šliažas, Dalia Vilčinskienė, Regina Dragunskienė


2009 m.

Džiugu, kad J. Gruodžio muziejus ne tik kompozitoriaus atminimo vieta, bet ir muzikinės kultūros skleidimo centras, viena iš apraiškų – jaunųjų muzikų koncertai. Gal būt ne vienas šiandieną pasirodęs – pirmąjį kartą gyvenime koncertuoja. Ir dar kur…Nagi – pačiame J. Gruodžio kūrybos kambaryje.

Gražu ir prasminga. Gal apie šios dienos koncertą nerašys Lietuvos ar užsienio laikraščiai, bet tikiu, kad šis įvykis liks kiekvieno koncertavusio širdyje.. Sėkmės muziejaus darbuotojams, padedantiems gimti tokiems įvykiams.

04.02 d., LMTA Kauno fakulteto docentas, kompozitorius Algimantas Kubiliūnas


2010 m.

Ačiū jums už išlaikytą dvasią, už tai, kad įėjus sustoja laikas, kad gali pasinerti į išlikusius ir dabar skambančius muzikos garsus.

J. Naujalio muzikos gimnazijos mokinio mamytė Eglė, 2010 03 24


Buvo malonu pabūti gamtos ir muzikos oazėje! Juozo Gruodžio ir Salomėjos Nėries sodybos kažkuo panašios. Tikros lietuviškos sodybos! Malonu, kad J. Gruodis kūrė S. Nėries eilėmis.

S. Nėries memorialinio muziejaus darbuotojos, 2010 05 17


Muziejus turi gerą aurą. Mes praleidome puikiai laiką. Ačiū muziejaus darbuotojams. Muziejų būtina išsaugoti ateities kartoms.

VDU etninės kultūros pirmo kurso magistrantai ir dėstytoja, doc.dr. R. Račiūnaitė-Paužudienė, 2010 05 19


Netoli šio namo prabėgo mano vaikystė. Labai miela, kad išsaugotas šis namas ir autentiška paroda. Puiku pasinerti į žymaus žmogau gyvenimą. Ačiū už rūpestį ir priežiūra. Nuostabu!

R. Bagdonas, 2010 05 22


Ačiū už įdomią edukacinę programą „Pirmoko diena muziejuje“. Smagu buvo susipažinti su kompozitoriaus namais ir gyvenimu.

Kauno humanitarinės pradinės mok-os 1b klasės mokiniai ir mokytoja Dalia Karvelienė, 2010 05 26


Kauno 1-os muzikos mok-os fortepijono klasės mokytojos Jūratės Baltušienės mokiniai dėkoja muziejaus darbuotojams Ritai ir Kristinai už nuoširdų priėmimą, išsamią ekskursiją, įdomiai pateiktas žinias ir suteiktą džiaugsmą lankantis J. Gruodžio memorialiniame name.

Jūratė Baltušienė, 2010 10 08


Dėkojame J Gruodžio memorialinio muziejaus darbuotojams, sudariusiems sąlygas VDU Menų fakulteto Kultūros paveldo ir turizmo magistratūros studentams pasitobulinti, pagilinti turimas žinias, parengiant ir išklausant ekskursijas.

VDU docentė, dėstytoja dr. Raimonda Kogelytė-Simanaitienė ir aštuoniolika studentų, 2010 10 22


Pagarba žmonėms, išsaugojusiems ir saugantiems šį unikalų palikimą, kur gyva ne tik kompozitoriaus J. Gruodžio, bet ir viso tarpukario Kauno dvasia. Dėkojame už galimybę bent trumpam sugrįžti į tuos laikus.

Dokumentinio filmo „Pavergtųjų sukilimas“ kūrybinės grupės vardu režisierius Algis Kuzmickas, 2010 11 03


Dėkojame už įdomią ekskursiją, galimybę prisiliesti prie Lietuvos šviesuolių gyvenimo ir kūrybos, už tai, kad Jūsų dėka Lietuvos jaunimas neužmirš savo praeities, pažins tuos, kurie kūrė šalies labui.

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokiniai, 2010 11 10


Mums labai malonu, kad turime gerai išsaugotą nuostabų muziejų. Kiekvieną kartą, kada turime galimybę jame koncertuoti, jaučiame didelę atsakomybę. Čia kompozitoriaus dvasia, jo muzikos didybė.

Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytojai ir mokiniai, 2010 11 24


 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: